Jeg er i verdensrommet og ser alle
planetene. Jeg hører en stemme som forklarer meg noe om hvordan vår planet
Jorden ble skapt av en kraft som heter Polycarp og det er jordklodens egentlige
navn. Jeg fikk også informasjon om andre planeter som hører sammen med jorden
vår, som har eksistert for lenge siden. Disse har nå forsvunnet så langt ut i
solsystemet at de er blitt borte, er døde. Likevel forstår jeg at de er der
fortsatt et sted og jeg følte jeg fikk dette direkte fra Gud som en viktig
kunnskap til meg.

Drømmerens
tanker til drømmen:

Det jeg forbinder med navnet Polycarp er en
sigøynerkonge som het Polycarp. Men jeg følte ikke at det var ham drømmen
handlet om. Så jeg søkte Polycarp på Internett og fant ut at en gresk mann ved
navn Polycarp levde fra 69 – 155. Han var biskop av Smyrna, som lå der byen
Izmir nå ligger på kysten av Tyrkia. Han har skrevet: The Epistle of Polycarp
to the Phillipians. Polycarp brøt med mange av datidens normer og døde som
martyr. Han skal ha blitt forsøkt brent på bålet, men stukket i hjel da ilden
ville ikke ta tak i ham.Camilla